Peutersaen

Welkom op de website van Peutersaen

Staking basisscholen

Op dinsdag 27 juni zullen de leerkrachten in het basisonderwijs een uur gaan staken. Om die reden starten zij allemaal een uur later. Als Peutersaen ondersteunen wij deze actie. Ook wij zijn van mening dat de werkdruk in de CAO onderwijs enorm is toegenomen. Wij werken echter met een andere CAO en zullen gewoon onze normale uren open zijn.

 

BSO in de Rembrandtschool
Peutersaen heeft na de zomervakantie een buitenschoolse opvang (BSO) in de Rembrandtschool geopend!
Op deze BSO zijn alle kinderen van Akersloot welkom, ook als uw kind niet op de Rembrandtschool zit. U kunt kiezen voor afname van vaste dagen maar ook incidentele opvang is mogelijk als er plaats is.  De kwaliteit die u van ons gewend bent bij onze peuteropvang de Peuterbeuk, zult u ook aantreffen bij onze BSO. De BSO is een veilige en gezellige plek om voor en na schooltijd thuis te komen, waar je met vriendjes en vriendinnetjes activiteiten kan doen, maar ook kan doen wat je zelf wilt. We zijn alle werkdagen van 7.45 tot 8.30 uur en van 14.30 tot 18.30 uur geopend. Uiteraard zijn we tijdens schoolvakanties (m.u.v. de feestdagen) hele dagen geopend van 7.45 tot 18.30 uur. Het inschrijfformulier vindt u op deze website onder de knop ‘Inschrijven BSO’.

Bel voor meer informatie telefoonnummer:  075-7630510

Inschrijven

Voor onze locaties in Oostzaan en De Peuterbeuk in Akersloot kunt u zich digitaal inschrijven door te klikken op de button ‘Inschrijven’, rechts bovenin dit scherm.

Naast onze vier peuterspeelzaallocaties De Peuterbeuk in Akersloot en De Kweekvijver, Het Luchtkasteel en De Rietkraag in Oostzaan en onze BSO BOR in Akersloot is Peutersaen 
in een nieuwe vorm betrokken bij de voor- en vroegschoolse educatie en de kinderopvang. Wij stellen onze deskundigheid op dit gebied beschikbaar. Dit doen we door middel van Kenniscentrum Peutersaen (o.a. door scholing van pedagogisch medewerk(st)ers) en ons uitzendbureau BuboFlex, speciaal voor pedagogisch medewerk(st)ers.

Peutersaen biedt opvang voor peuters van 1,5 -4 jaar.

Aanbod peuteropvang: (een combinatie is ook mogelijk):
Peuterarrangement : minimale afname is 6 uur per week.
VVE (doorverwijzing consultatiebureau): minimale afname 12 uur per week.
Halve dagopvanghalve dagopvang van 7.30 – 13.00 uur.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Ouders kunnen een deel van de kosten voor peuteropvang terugkrijgen van de Belastingdienst, of wanneer zij daar geen recht op hebben, van de gemeente.

vacature

 

Invalleidsters voor de invalpool